Председател

       

    ТОДОР БАРБОЛОВ

 

    зам. председател

        
   инж. Йордан Недев

 тeл: +359 876 308 208

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 e-mail: sdpbg@abv.bg

 сайт: http://sdpbg.com/

 

 

 

 

 

Новини

Местни избори 2019г.

47-ми Конгрес - УСТАВ

47-ми Конгрес - Национален съвет

47-ми Конгрес - Изпълнителен съвет

47-ми Конгрес - Национална контролна комисия

 

 

 

 

 

 

  Закриване на предизборната кампания на

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКТА ПАРТИЯ  / СДП/ в гр. Първомай.

  

 

Среща с граждани

 

 

На 12.09.2019 г. в гр.Първомай, Председателят на СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ (СДП) г- н Тодор Барболов връчи пълномощно на кмета на Първомай г-н Ангел Папазов  и на председателя на Общинския съвет на Първомай г-н Дечко Петков за