Председател

       

    ТОДОР БАРБОЛОВ

 

    зам. председател

        
   инж. Йордан Недев

 тeл: +359 876 308 208

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 e-mail: sdpbg@abv.bg

 сайт: http://sdpbg.com/

 

 

 

 

 

Новини

Местни избори 2019г.

47-ми Конгрес - УСТАВ

47-ми Конгрес - Национален съвет

47-ми Конгрес - Изпълнителен съвет

47-ми Конгрес - Национална контролна комисия

 

Избори за
европейски парламент
26 май 2019

Тодор Барболов:СДП постигна голям успех в Евроизборите с участието си в коалиция с ВМРО

Социалдемократическата партия (СДП) постигна голям успех на провелите се в неделя избори за Европейски парламент с участието и подкрепата си за листата на ВМРО-БНД. Удовлетворени сме от факта, че нашата партия успя напълно да се мобилизира и да допринесе максимално за този добър изборен резултат от близо 8%, което отвори възможността да бъдат излъчени двама истински патриоти за европейски депутати.

В листата на ВМРО-БНД, като кандидат за евродепутат участва и Румяна Борисова, която е общински съветник и председател на общинската организация на СДП в гр. Годеч. Нейната дейна работа в кампанията спомогна провеждането на множество срещи с избирателите и запознаването им с целите, които си поставят обединените патриотични и социалдемократически сили в новия мандат на Европейския парламент.  След този успех, от СДП подчертават, че продължават да работят по своята политическа програма, главните цели на която са постигане на повече обществена справедливост в България и благоденствие на българските граждани чрез по-високи доходи и икономически възможности. Следващата крачка към постигането на тези цели, са предстоящите местни избори, на които СДП ще се бори за по-широко участие в местната власт. Развитието на българските общини е от ключово значение за живота на хората по места и ние подготвяме добри програми в това отношение, както и ще продължим добрата си работа с досегашните си политически партньори на национално и общинско ниво.

Резултати от избори за членове на европейски парламент 

26 май 2019

Разпределение на мандати

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

    На 14.III.2019г в гр. Пазарджик по инициатива на г-н Камен Цоклинов /член на Националния съвeт на СДП/ се възстанови Общинската организация на СДП в гр. Пазарджик.
  Присъстващите 38 членове на СДП единодушно избраха за председaтел на Общинската организация г-н Камен Цоклинов.
  На събранието присъстваха: г-н Т. Барболов -Председател на СДП и г-н Й. Недев -Зам.Председател, които пожелаха ползотворна и успешна работа на Общинската организация.

 

 

 

 

 

 

 

Ръководството на  СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/

     уведомява своите членове, че са постъпили заявления от: Йордан Александров Йорданов и Иван Атанасов Цеков с които прекратяват членството си в СДП считано от 30 януари 2019 г.