Председател

       

    ТОДОР БАРБОЛОВ

 

    зам. председател

        
   инж. Йордан Недев

 тeл: +359 876 308 208

 

   зам.председател

      

  доц .д.ф.н. Иван Цеков

 тел: +359 895 426 216

 

 секретар

 

 Йордан Йорданов

 тел: +359 876 43 54  85

 

 

 e-mail: sdpbg@abv.bg

 сайт: http://sdpbg.com/

 

 

 

 

 

Новини

Местни избори 2015г.

47-ми Конгрес - УСТАВ

47-ми Конгрес - Национален съвет

47-ми Конгрес - Изпълнителен съвет

47-ми Конгрес - Национална контролна комисия

 

На 03.12.2016 год. в София се състоя дискусия на тема:

"ИЗБОРНИТЕ ПРАВИЛА - КАКВО ИСКАТ ГРАЖДАНИТЕ И КАКВИ СА ВЪЗМОЖНИТЕ РЕШЕНИЯ".

 

Дискусията беше организирана от Клуб "СЕНАТОР". Лектори бяха Юлий Павлов, Иво Цанев, проф. Галунов и проф. Константинов. Присъстваха представители на други партии и на академичната общност. От страна на СДП присъства Иван Лозанов, член на ИС на СДП.

Дебатите бяха основно около резултата от референдума и възможностите да бъде въведен мажоритарният вот, съгласно волята на народа. Разискваха се основните проблеми около въвеждането на мажоритарна изборна система, като районирането, гласуването в чужбина, коя от работещите в света системи ще е най-приложима в България, така че да могат и по-малките партии да участват в управлението на държавата.  Направиха се рационални предложения, като един кандидат за депутат да има право да участва само в една листа, да се премахне прагът за участие на независимите кандидати, да се създаде изборна администрация и др.

Участниците в дискусията се обединиха около следното:

  1. Необходимо е да се положат усилия за премахване на противопоставянето между политическите партии и гражданските организации.
  2. Необходима е промяна в начина на управление в България. Политиците трябва да бъдат пряко свързани с гражданите и да отговарят пред тях.
  3. Трябва да се запазят постиженията на демокрацията, отчитайки че партиите са в основата на политическото представителство на гражданите.
  4. Подкрепя се желанито на обществото и на гражданите да има силен мажоритарен елемент, при провеждането на всички избори.
  5. Въвеждане на машинно гласуване, за да се осигурят честни избори.
  6. Актуализиране на избирателните списъци, чрез динамична регистрация на избирателите.
  7. Равнопоставеност на участниците в медиите, както и целия изборен процес.
  8. Преобладаваха становища за въвеждане на вариант на германската избирателна система, а също така и анализиране някои варианти на изборното закодателство от богатият български опит.

От името на СДП беше дадено предложение, всички изменения в Изборния кодекс да влизат в сила след един изборен цикъл, за да се избегнат порочните практики, непосредствено преди изборите да се правят промени на правилата и на принципите на вота, което беше прието единодушно.