Председател

       

    ТОДОР БАРБОЛОВ

 

    зам. председател

        
   инж. Йордан Недев

 тeл: +359 876 308 208

 

   зам.председател

      

  доц .д.ф.н. Иван Цеков

 тел: +359 895 426 216

 

 секретар

 

 Йордан Йорданов

 тел: +359 876 43 54  85

 

 

 e-mail: sdpbg@abv.bg

 сайт: http://sdpbg.com/

 

 

 

 

 

Новини

Местни избори 2015г.

47-ми Конгрес - УСТАВ

47-ми Конгрес - Национален съвет

47-ми Конгрес - Изпълнителен съвет

47-ми Конгрес - Национална контролна комисия

 

Град София избра да бъде управляван отново от "статуквото"...

          Благодаря на всички, които дадоха своя вот и гласуваха доверие на мен и кандидатите за кметове и общински съветници от "Социалдеморатическа партия" (СДП).

          Все-още нямаме официалните резултатъти на СДП за София и ще отложим  коментарите си за по-късно. Но, каквито и да са те, СДП продължава борбата за социалдемокрация в управлението на България, защото това е пътят за по-добър живот на гражданите й.

         

 

 

Приоритети за Управлението на София

 

 

          1. Закон за Столицата, дългосрочна програма и стратегия за развитието й.
          2. Политика обърната към хората:
     - Промяна принципа за начисляване на местните данъци и такси.
     - Нови старчески домове, дневни центрове, приюти за бездомници и др.
          3. Целодневна организаци на учебния процес в общинските училища.
          4. Ново териториално райониране на София, създаване на Районни общински съвети. Автономност на районите и финансова децентрализация на общинските бюджети.
          5. Пълна прозрачност при управлението на Столицата и въвеждане елементи на пряка демокрация - референдуми и допитване до гражданите.
          6. Конрол върху качеството на дейностите и създаване на "Електронна община".
          7. Построяване на нов, голям православен храм, паметник на създателите на държавата и пантеон на българските царе.
          8. Обособяване на промишлени зони в периферията на София, вън от жилищните квартали.
          9. Повишаване сигурността на хората - квартални полицейски пунктове.

 

 

        Уважаеми съграждани,
        Обръщам се към последователите на д-р Дертлиев, д-р Москов, на Кръстьо Пастухов, към хората, приели социалдемокрацията за свой идеал. Към честните граждани на София, отговорни за съдбата й. Хората, които ще решат с вота си, своята съдба и бъдещето на България, а не бъдещето на една или друга партия или партиен лидер. Към хората, които се колебаят, дали да гласуват на 25-ти октомври и за кого.
        Ще ви припомня, че от 1989 година насам Българинът гласува за "по-малкото зло" и за това държавата ни е на този хал. Издигахме на власт едни или други партии, не за това, че имат качествата да управляват, а за това, че не ни харесваше как ни управляват противниците им.  
        Всички управлявали България до този момент са имали една единствена задача, задачата да осигурят политически комфорт на определени икономически лобита и резултатът от това е, че София е подвластна на интересите на едни или други монополи и олигарси.
        Какво е социалдемокрацията?
        Социалдемокрацията в най-общото си определение, това е свобода за стопанската  инициативата на  гражданите, съчетана със социална ангажираност на държавата към гражданите си.
        Социалдемокрацията в България беше задушена в началото на 90-те години. Близо 86-хилядната й членска маса се разпиля в отделни малки партии и формации и е време  да се обединят отново с цел възраждане на СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА в България. С цел възраждането на България.
        Изход има. Тече процес за обединяване на социалдемокрацията в България. Процес, който е невъзможен без вашето участие.
        Изходът е, участието ви в изборите на 25-ти октомври!
        Изходът е във вашия избор.
        Да направим тази първа крачка заедно!
        Гласувайте за СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ в местното самоуправление!
        Гласувайте с бюлетина N5 в Сафия!

        Престъпление е купуването и продаването на гласовете ви! Престъпна е и пасивността и неучастието в изборите! Но мисля, че най-голямото престъпление е да върнете на власт тези, които са виновни за незадоволителното състояние на столицата ни!
 
        Свобода, Справедливост, Солидарност !


        СВОБОДАТА е основна човешка и обществено непреходна ценност.Свободата е отказ от всякакви форми на насилие и диктатура и възможност за избор и отговорно самоопределение на хората. Свободата  изисква равноправие и води до търсене на равни възможности за развитие на личността, до премахване на всичко, което пречи на индивидуалната човешка изява
 
         СПРАВЕДЛИВОСТТА  гарантира достойнството на хората, чрез осъществяване на равни права и възможности за индивидуално развитие на свободната човешка личност.  Социалната справедливост гарантира на човека неговият заслужен дял от изработения обществен продукт, както и баланса между отделните обществени групи.Справедливостта няма нищо общо с комунистическото „равенство“! Тя признава правото на всеки човек на достойно съществуване и възнаграждение за труда му.
 
        СОЛИДАРНОСТТА означава активно действие и сътрудничество на всеки, както за общото благо, така и в интерес на отделния индивид. Солидарността е най-силното оръжие срещу потисничеството и несправедливостта и е израз на най-висока хуманност.
        Тези основни принципи на социалдемокрацията са равностойни и гарантират на членовете на обществото пълноценен живот!
        В Европа и по света, едни от най-успешните политически модели на управление са моделите на социалдемокрацията. Примерите за това са много: Швеция, Холандия, Филандия, Германия и т.н
        За да наредите България в този списък, гласувайте за социалдемокрация в местното самоуправление!

        Гласувайте за кандидатите за общински съветници на "Социалдемократическа партия" - СДП!
        Гласувайте за кандидатите за кметове на райони от "Социлдемократическа партия" - СДП!
        Гласувайте за кандидата за кмет на Столична община от "Социалдемократическа партия" - СДП!

        ГЛАСУВАЙТЕ В СОФИЯ С БЮЛЕТИНА N5!