Председател

       

    ТОДОР БАРБОЛОВ

 

    зам. председател

        
   инж. Йордан Недев

 тeл: +359 876 308 208

 

   зам.председател

      

  доц .д.ф.н. Иван Цеков

 тел: +359 895 426 216

 

 секретар

 

 Йордан Йорданов

 тел: +359 876 43 54  85

 

 

 e-mail: sdpbg@abv.bg

 сайт: http://sdpbg.com/

 

 

 

 

 

Новини

Местни избори 2015г.

47-ми Конгрес - УСТАВ

47-ми Конгрес - Национален съвет

47-ми Конгрес - Изпълнителен съвет

47-ми Конгрес - Национална контролна комисия

 
 

СЪОБЩЕНИЕ

 

           По повод платените реклами по БНТ и други телевизии на партия "Българска социалдемокрация", на Александър Томов, в които той твърди, че е наследник на БСДП и възможността за отъждествяване на партията му (БСД) със СДП, ръководството на ПП "СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРНИЯ" - СДП, заявява че:

  1. ПП "СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - СДП няма нищо общо с партията на Ал. Томов.
  2. БСД не произлиза от БСДП! Тя е наследник на няколко формации, както  следва: Началото й е от "Гражданско обединение за Републиката", политическо движение, създадено след напускането на парламентарната група на БСП от 4-ма депутати, единият от който е Ал. Томов. По-късно движението става политеческа партия "ГОР", която се транформира в ПП "Евролевица", а по-късно става - ПП "Българска социалдемокрация" -БСД, всички с лидер Александър Томов.
  3. Ръководството на ПП" СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - СДП никога не е влизало в каквито и да е форми на взаимоотношения с партията на г-н Томов.
  4. ПП "СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - СДП е продължител на делото на БСДП, с лидер д-р Петър Дертлиев, а не БСДП, на Йордан Нихризов.

 

 

         СОФИЯ

         10.10.2015 год.

 

 

 

 

На свое заседани на Изпълнителният съвет на СДП реши:

          1.    Формира предизборен щаб, с председател главният секретар на СДП - Йордан Йорданов и състав, всички членове на ИС на СДП.

          2.    В периода от 25. 06 до 25. 10. 2015 г. ИС ще заседава не по-малко от веднъж седмично, а след официалното откриване на предизборната кампания и на по-малки интервали, според необходимостта.

          3.    За успешното провеждане на предизборната кампания, председателят на СДП Тодор Барболовще ще предприемат обиколки из страната, с цел работни срещи с местните организации..зам. Председателите доц. ивани главният секретар Йордан Йорданов ще предприемат обиколки из страната, с цел работни срещи с местните организации. Със същите задължения, при необходимост ще бъдат натоварени:  главният секретар Йордан Йорданов и зам. Председателите; инж. Йордан Недев. и доц. Иван Цеков..