Председател

       

    ТОДОР БАРБОЛОВ

 

    зам. председател

        
   инж. Йордан Недев

 тeл: +359 876 308 208

 

   зам.председател

      

  доц .д.ф.н. Иван Цеков

 тел: +359 895 426 216

 

 секретар

 

 Йордан Йорданов

 тел: +359 876 43 54  85

 

 

 e-mail: sdpbg@abv.bg

 сайт: http://sdpbg.com/

 

 

 

 

 

Новини

Местни избори 2015г.

47-ми Конгрес - УСТАВ

47-ми Конгрес - Национален съвет

47-ми Конгрес - Изпълнителен съвет

47-ми Конгрес - Национална контролна комисия

 

Сънят на лявото

II част

Лявото в България спи и деградира, рои се и губи сила, деидеологизира се и живее ден за ден, разбужда се от избори на избори, мъчейки се да поизлъска нещо от вехтите си доспехи, мъчително търси нови лица, ала те отново са с дъх на нафталин.

Сънят не е спокоен. Носталгия по миналото и гузна съвест го нарушават. Сенките на "вождовете на световният пролетарият" се борят с тези на съвременните леви лидери. Няма кой да продължи "славното минало", защото синовете и дъщерите строят капитализма в Европа и в родината ни, няма и изявени нови лидери, демократи и патриоти - кадрова безпътица!

Сънят на нашето "ляво" не е нарушаван от ПЕС - там също спят. Сънят там се нарича - статукво. То се пази ревниво, идейно и кадрово. За това и лидерът се казва Сергей Станишев. Той е консенсусна фигура, дялан камък, нищо не разбира и нищо ново не ще предложи и наложи. Сънят на ПЕС е също неспокоен, защото съвестта е гузна, а тя е гузна, защото и там на въпроса - "Кой?", няма отговор, пък и не се задават въпроси. Мислещите хора, обаче си ги задават. Например:

- Защо не се противопоставихме на либерализма, довел до поредната финансова -  катастрофа?

- Каква е нашата идеология в съвремеността?

- Кои са нашите стратегически приоритети и цели?

- Защо дапуснахме банкерите да финансират Гърция толкова години и да се стигне до такъв мащаб на кризата там?

- С какво са виновни ПАСОК за сегашната криза в Гърция?

- Защо, с криворазбран либерализъм и сълзливо отношение, допуснахме милиони мюсюлмани в Европа да не се интегрират от десетилетия, а се превръщат в потенциална заплаха за сигурността и за мира на континента?

- Къде е мярата между правата на човека и защитата на цивилизацията?

Тези въпроси изглежда са по-маловажни и второстепенни пред въпроса за гей-браковете и осиновяването от хомосексуалните семейства на деца.

Доц. к.ф.н Иван Цеков