Председател

       

    ТОДОР БАРБОЛОВ

 

    зам. председател

        
   инж. Йордан Недев

 тeл: +359 876 308 208

 

   зам.председател

      

  доц .д.ф.н. Иван Цеков

 тел: +359 895 426 216

 

 секретар

 

 Йордан Йорданов

 тел: +359 876 43 54  85

 

 

 e-mail: sdpbg@abv.bg

 сайт: http://sdpbg.com/

 

 

 

 

 

Новини

Местни избори 2015г.

47-ми Конгрес - УСТАВ

47-ми Конгрес - Национален съвет

47-ми Конгрес - Изпълнителен съвет

47-ми Конгрес - Национална контролна комисия

 

 

47 -ми Извънреден Конгрес на СДП

/София - 28.03.2015г./

 


- 47-ми Конгрес - Дневен ред

 

  1. Отчет на  Националния комитет за дейността на СДП в периода между двата конгреса;
  2. Приемане на промени в Устава на СДП; проект за решение: приема  актуализиран  Устав в цялост, съдържащ промените, подлежащи на вписване;
  3. Освобождаване на членовете на Националния комитет на СДП;
  4. Освобождаване на членовете на Националната контролно-ревизионна комисия на СДП;
  5. Избор на нови членове на Националния съвет на СДП; проект за решение: избор на нов Национален съвет.
  6. Избор на нови членове на Националната контролна комисия на СДП.
  7. Избор на Председател на СДП;
  8. Разни.

 

 

- 47-ми Конгрес - Председател

 

За Председател на Социалдемократическата партия на 47 Конгрес единодушно де преизбран Тодор Барболов 

 

- 47-ти Конгрес - Национален съвет

 

Националният съвет се състои от 51 членове.


 

 

- 47-ти Конгрес - Изпълнителен съвет

 

Изпълнителиятн съвет  се състои от 9 членове.


 

 

- 47-ми Конгрес - Национална контролно комисия

 

Национална контролно комисия се състои от 3 членове.