Председател

       

    ТОДОР БАРБОЛОВ

 

    зам. председател

        
   инж. Йордан Недев

 тeл: +359 876 308 208

 

   зам.председател

      

  доц .д.ф.н. Иван Цеков

 тел: +359 895 426 216

 

 секретар

 

 Йордан Йорданов

 тел: +359 876 43 54  85

 

 

 e-mail: sdpbg@abv.bg

 сайт: http://sdpbg.com/

 

 

 

 

 

Новини

Местни избори 2015г.

47-ми Конгрес - УСТАВ

47-ми Конгрес - Национален съвет

47-ми Конгрес - Изпълнителен съвет

47-ми Конгрес - Национална контролна комисия

 

История

 

През вече далечната 1989-та година, след 45 години на тоталитарен режим и тотална забрана за политическа дейност, се възстановява Българската Работническа Социалдемократическа Партия (БРСДП). През 1990-та, така възстановената партия се преименува на Българска Социалдемократическа Партия (БСДП). В същата година, при първите парламентарни избори, проведени в условията на зараждаща се демокрация, нейни членове стават народни представители в избраното от гражданите Велико Народно Събрание. Част от депутатите на БСДП, носители на автентичната социалдемократическа идея, несъгласни с приетата на 12.07.1991г. нова Конституция на Република България и явяването на БСДП на избори отделно от коалицията Съюз на Демократичните Сили(СДС), на 17 и 18 август в г. София свикват 39-ти извънреден конгрес на БСДП. Конгресът подкрепен от голяма част от общинските организации избира ръководство начело с Иван Куртев. По-късно на Национална Конференция в град Варна се взема решение за учредяване на Социалдемократическа партия/СДП/. На 14.04.1992г. в г. София с решение на Софийски градски съд се регистрира Социалдемократическа партия(СДП). През 1997г. Социалдемократическата партия има 11 депутати в коалиция ОДС, а заместник председател на НС е Иван Куртев. Точно тази партия, която е и ядрото на политическото движение Съюз на Демократичните Сили. Точно тази партия, която като основна част на това СДС, печели парламентарните избори и нейни достойни представители са част от първото некомунистическо правителство на Република България! Същността на центристката ориентация на СДП се изразява в търсенето на оптималния баланс между интересите на ВСИЧКИ граждани, а не създаване на облаги на едни за сметка на други.

 

 Още през 1903 г. Янко Сакъзов е казал:

„Животът е до крайност разнообразен. Колкото по-близо сме до него, толково по-различни впечатления ще имаме от него.....“

 

Сега 111 години по-късно, СДП си поставя за основна цел именно това -  да бъде близо до проблемите на хората, ръководейки се от основните идеи на социалдемокрацията. Предизвикателствата днес пред СДП, както винаги от съществуването и са големи – утвърждаване на принципите и ценностте  на  социалдемокрацията, не като водеща идеология, защото никой не може да претендира, че неговите възгледи, концепции и идеи са изключителни и напълно верни. Общество, в което има политически и идеен плурализъм е наистина демократично общество. За това ние сме отворени към всички демократично мислещи хора, които вярват в потенциала на българския народ.

 

Партиите, мимикриращи като социалдемократи ще ни обвинят в популизъм, което е много модерно, но ние устояхме на ударите на комунисти и „демократи“, отстоявайки принципите си и с риск да бъдем заличени от полтическото пространство, никога не станахме петата колона на БСП в организацията на демократичните сили и винаги сме се противопоставяли на опитите в България да се създаде неокомунистическа социалдемокрация.

 

Днес, Социалдемократическата партия (СДП) е партия, за която демократичната държава, със своето устройство трябва да гарантира политическата свобода и многообразието на мненията. Трябва да е Държава, основана на справедлива Конституция и издадените въз основа на нея закони, на международните договорености и традиционните морално-етични норми. Държавата България не може да бъде обсебена от отделни социални групи или политически партии! Управляващите я, не могат и не трябва да отстояват собствени политически и идеологически цели! Държавата България трябва да е надпартиен механизъм, действащ единствено в съгласие с облечената в закон народна воля!

 

Социалдемократическата партия (СДП) е и ще бъде партия на разумния социален баланс, партия на социалната защита. Защото това е грижа за най-ценния обществен капитал - човека.   Социално гарантирания човек е добър производител, така както само свободния труд е ефективен труд. Богатата страна не се основава на шепа богаташи, а на голяма и заможна средна класа. Нашата политическа философия е ясна! Социалдемократическата партия(СДП) е партия на конкретния живот и конкретните проблеми на обществото и хората. Ние ще работим активно и на всички равнища за стабилизиране и развитие на демократичните институции, за издигането на техния обществен престиж, за успеха и просперитета на българския народ.

 

За нас, като част от една центристка партия, в средата и при условията на агресивна политика и загуба на ценности, основен приоритет ще е разрешаването на наслоилите се през последните години НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ, касаещи битието на всеки български гражданин!

 

Свобода, Справедливост, Солидарност !

 

СВОБОДАТА е основна човешка и обществено непреходна ценност.Свободата е отказ от всякакви форми на насилие и диктатура и възможност за избор и отговорно самоопределение на хората. Свободата  изисква равноправие и води до търсене на равни възможности за развитие на личността, до премахване на всичко, което пречи на индивидуалната човешка изява

 

 СПРАВЕДЛИВОСТТА  гарантира достойнството на хората чрез осъществяване на равни права и възможности за индивидуално развитие на свободната човешка личност.  Социалната справедливост гарантира на човека неговият заслужен дял от изработения обществен продукт, както и баланса между отделните обществени групи.Справедливостта няма нищо общо с комунистическото „равенство“ ! Тя признава правото на всеки човек на достойно съществуване и възнаграждение за труда му.

 

СОЛИДАРНОСТТА означава активно действие и сътрудничество на всеки, както за общото благо, така и в интерес на отделния индивид. Солидарността е най-силното оръжие срещу потисничеството и несправедливостта и е израз на най-висока хуманност.

 

Тези основни принципи на социалдемокрацията са равностойни и гарантират на членовете на обществото пълноценен живот!