Председател

       

    ТОДОР БАРБОЛОВ

 

    зам. председател

        
   инж. Йордан Недев

 тeл: +359 876 308 208

 

   зам.председател

      

  доц .д.ф.н. Иван Цеков

 тел: +359 895 426 216

 

 секретар

 

 Йордан Йорданов

 тел: +359 876 43 54  85

 

 

 e-mail: sdpbg@abv.bg

 сайт: http://sdpbg.com/

 

 

 

 

 

Новини

Местни избори 2015г.

47-ми Конгрес - УСТАВ

47-ми Конгрес - Национален съвет

47-ми Конгрес - Изпълнителен съвет

47-ми Конгрес - Национална контролна комисия

 

Социалдемократическата партия има готов план за излизане от кризата, в която се намира страната. Той включва:

 • Създаване на условия за висок икономически растеж;
 • Реформи в образованието, здравеопазването и пенсионната система;
 • Реформи в съдебната система и държавното управление;
 • Укрепване на държавните и общински органи;
 • Подобряване състоянието на околната среда в страната.

 

Ние искаме да постигнем:

 • Създаване на нови работни места и осигуряване на стабилни доходи за работещите.
 • Намаляване на административните пречки и данъчната тежест пред малките и семейни предприятия
 • Приемане и спазване на строго антимонополно законодателство, съобразено с изискванията на ЕС
 • Осигуряване на  приложимо в живота и в бизнеса образование
 • Изграждане на работещо и модерно здравеопазване
 • Работещи и ефективно функциониращи пенсионна  и осигурителна системи.
 • Ефективно работеща държавна и общинска администрация администрация
 • Пълно усвояване на Еврофондовете.
 • Независима от изпълнителната власт съдебна система, но контролирана от обществото;
 • Овладяване на корупцията и организираната престъпност