Председател

       

    ТОДОР БАРБОЛОВ

 

    зам. председател

        
   инж. Йордан Недев

 тeл: +359 876 308 208

 

   зам.председател

      

  доц .д.ф.н. Иван Цеков

 тел: +359 895 426 216

 

 секретар

 

 Йордан Йорданов

 тел: +359 876 43 54  85

 

 

 e-mail: sdpbg@abv.bg

 сайт: http://sdpbg.com/

 

 

 

 

 

Новини

Местни избори 2015г.

47-ми Конгрес - УСТАВ

47-ми Конгрес - Национален съвет

47-ми Конгрес - Изпълнителен съвет

47-ми Конгрес - Национална контролна комисия

 

Резултати

Местни избори 2015

 

1.   Общински Кметове от СДП  - 1

    - Общински Кмет на Община Първомай, Област Пловдив.

 1.1.Кметове на Кметства           - 9

       Община Опака, Област Търговище, Кметство Горско Абланово

       Община Силистра, Кметство  Йорданово

       Община Неделино, Област Смолян Кметства:  Кочани, Тънка бара,

       Върли дол, Гърнати, Еленка, Кундево и Еленка

2. Общински съветници  от СДП - 18

    - Област Варна, Община Варна                    – 2

    - Област Варна Община Бяла                         - 2

    - Област Пазарджик, Община Велинград    – 2

    - Област, Силистра, Община Силистра        – 2

    - Област Пловдив, Община Първомай          – 3

    - Област София Община Годеч                      – 2

    - Област Търговище, Община Опака             – 1

    - Област Смолян, Община Неделино            – 4

3. КОАЛИЦИОННИ Общински  кметове - 4

    - Кмет на Община Попово , Кмет на Община Сопот, Кмет на Община Симитли

       и Кмет на Община Ябланица.

4. КОАЛИЦИОННИ Кметове в Кметства – 41

    - Община Попово, Кметове на Кметства: Посабина, Дриново, Славяново и Еленово, Водица, Звезда и Цар Асен, Априлово, Кардам, Осиково, Гагово, Глогинка, Медовина, Садина и Ковачевец.

    - Община Сопот, Кмет на Кметство Анево

    - Община Кнежа, Кметове на Кметства: Бреница и Лазарово

    - Община Ботевград, Кметове на Кметства: Радотина, Врачеш, Новачене,

      Литаково, Скравена и Гурково

    - Община Ябланица, Кметове на Кметства: Батулци,  Голяма Брестница, Златна Панега, Орешене и Малък Извор

    - Община Девин, Кмет на Кметство Стоманево

    - Община Провадия, Кмет на Кметство Блъсково

    - Община Приморско, Кмет на Кметство Китен

    - Община Симитли, Кметове на Кметства: Брежани Крупник, Полето, Железница, Долно Осеново, Полена и с. Градево

5. КОАЛИЦИОННИ Общински съветници  - 78

    - Община Попово        – 15

    - Община Сопот           – 4

    - Община Кнежа           – 5

    - Община Ботевград    – 12

    - Община Елин Пелин  – 3

    - Община Провадия      – 2

    - Община Нови Пазар   – 4

    - Община Ябланица      – 7

    - Община Приморско    – 4

    - Община Симитли      – 11

    - Община Лесичово      – 2

    - Община Пловдив        – 5

    - Община Девин            – 4