Председател

       

    ТОДОР БАРБОЛОВ

 

    зам. председател

        
   инж. Йордан Недев

 тeл: +359 876 308 208

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 e-mail: sdpbg@abv.bg

 сайт: http://sdpbg.com/

 

 

 

 

 

Новини

Местни избори 2015г.

47-ми Конгрес - УСТАВ

47-ми Конгрес - Национален съвет

47-ми Конгрес - Изпълнителен съвет

47-ми Конгрес - Национална контролна комисия

 

  

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

    На 14.III.2019г в гр. Пазарджик по инициатива на г-н Камен Цоклинов /член на Националния съвeт на СДП/ се възстанови Общинската организация на СДП в гр. Пазарджик.
  Присъстващите 38 членове на СДП единодушно избраха за председaтел на Общинската организация г-н Камен Цоклинов.
  На събранието присъстваха: г-н Т. Барболов -Председател на СДП и г-н Й. Недев -Зам.Председател, които пожелаха ползотворна и успешна работа на Общинската организация.

 

 

 

 

 

 

 

Ръководството на  СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/

     уведомява своите членове, че са постъпили заявления от: Йордан Александров Йорданов и Иван Атанасов Цеков с които прекратяват членството си в СДП считано от 30 януари 2019 г.

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

д-р Петър Дертлиев

 

 

 Ако д-р Петър Дертлиев беше станал президент,

историята на прехода щеше да е друга.